Năm lý do để bắt đầu một doanh nghiệp ở Hà Lan
|

Năm lý do để bắt đầu một doanh nghiệp ở Hà Lan

Nếu bạn có ý định khởi nghiệp ở lục địa Châu Âu, bạn phải chọn một quốc gia phù hợp để bắt đầu. Châu Âu bao gồm 44 quốc gia (28 thành viên của EU) với nhiều quy mô, ngôn ngữ và trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Bạn có thể coi Hà Lan là một nơi tốt để thành lập doanh nghiệp châu Âu của mình. Năm…